Zpracování osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Profishot s.r.o., se sídlem Filipovského 540/18, Satalice, 190 15, Praha 9, IČ: 06927645, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u soudu C291481/MSPH Městský soud v Praze (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem sledování návštěvnosti na stránce a zobrazování externích oken (videa z youtube.com). Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu půl roku až jeden rok.
 3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
  NázevÚčelExpirace
  Google Analytics Google Analytics využíváme výhradně k sledování návštěvnosti jednotlivých stránek Půl roku po udělení souhlasu
  Souhlas se zpracováním osobních údajů Váš souhlas se ukládá do cookie jako binární hodnota, abychom měli jasno, zda souhlasíte se zpracováním osobních údajů Půl roku po udělení souhlasu
 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Filipovského 540/18, Satalice, 190 15 Praha 9
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Agentura penact s.r.o., IČO: 009959980
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,